oferta

      Oferta I LO na rok szkolny 2022/2023

 

 

 

Oferujemy młodzieży:

 – kreatywny Samorząd Szkolny
– Koło Teatralne
– zajęcia sportowe
– szkolne koło PTTK „Amonit”
– warsztaty kuglarsko -cyrkowe i szkolny Teatr Ognia „STOS”
– wyjazdy na wycieczki, do teatrów, kin
– indywidualną pracę z uczniem zdolnym
– indywidualną pomoc uczniom mającym trudności
– współpracę z Uniwersytetem Łódzkim
– współpracę z Uniwersytetem Medycznym

Bogate tradycje szkoły, oparte na 123 – letniej historii, zobowiązują do troski o  wysoki poziom edukacji uczniów. Uczniowie szkoły corocznie biorą z dużym powodzeniem udział w konkursach i olimpiadach  przedmiotowych zarówno  na szczeblu okręgowym, jak i centralnym
Na przestrzeni ostatnich kilku lat średnie wyniki z matury uczniów I LO w Pabianicach przewyższają średnie wyniki ogólnopolskie i wojewódzkie.  Od 2016 roku nasi maturzyści zdają  egzamin maturalny najlepiej wśród pabianickich i powiatowych szkół ponadgimnazjalnych.
Zgodnie z zasadami Fundacji Edukacyjnej Perspektywy w latach 2017 i 2018 otrzymaliśmy tytuł “Brązowej Szkoły”  oraz “Srebrnej Szkoły” w latach 2019 i 2020, co świadczy o wysokiej pozycji wśród wszystkich szkół w Polsce.

„Pierwsze LO ” to nie tylko nauka. Szkoła może również poszczycić się osiągnięciami sportowymi. Urozmaiceniem życia szkolnego są imprezy kulturalne i sportowe. Tradycją jest Święto Patrona Szkoły połączone z uroczystym ślubowaniem klas pierwszych.
I LO jest Szkołą Stowarzyszoną UNESCO jako jedyna ponadgimnazjalna szkoła  w Pabianicach – nasza młodzież co roku ma możliwość  udziału w obozach językowych UNESCO.

Najważniejsze informacje

  • Złożenie wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych – od 20 kwietnia 2022 r. do 17 maja 2022 r. do godz. 12:00.
  • Zmiany na liście preferencji oddziałów – od 4 lipca 2022 r. do 11 lipca 2022 r. do godz. 15:00.
  • Uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia – od 8 lipca 2022 r. do 12 lipca 2022r . do godz.15:00.
  • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych – 19 lipca 2022 r. do godz. 12:00.
  • Potwierdzenie przez kandydata zamiaru podjęcia nauki (oryginał świadectwa i zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty) – od 19 lipca 2022 r. godz.12:00 do 22 lipca 2022 r. godz. 12:00.
  • Lista kandydatów – 25 lipca 2022 r. do godz.12:00.