OFERTA I LO NA ROK SZKOLNY 2024/2025

PROFILE KLAS

Klasa

Przedmioty rozszerzone

Przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji

Przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach

1a

geografia

matematyka

język angielski

język polski

język angielski

matematyka

geografia

rachunkowość, zarządzanie, marketing, logistyka, ekonomia, finanse, socjologia, bankowość

prawo, administracja, polityka społeczna, politologia, stosunki międzynarodowe

filologie, psychologia, pedagogika, dziennikarstwo

1b

biologia

chemia

język angielski

język polski

język angielski

biologia lub chemia

matematyka

medycyna, stomatologia, analityka medyczna, kosmetologia farmacja, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, kryminologia

ekologiczne źródła energii, energetyka, automatyka i robotyka, matematyka, biotechnologia, biochemia, nanoinżynieria

biologia, psychologia, biologia kryminalistyczna, weterynaria,

inżynieria środowiska, inżynieria biomedyczna

chemia, technologia chemiczna, chemia kryminalistyczna,

automatyka i robotyka, informatyka, elektronika i telekomunikacja

1c

chemia

matematyka

język angielski

język polski

język angielski

chemia

matematyka

1f

matematyka

fizyka

język angielski

matematyka

fizyka

język polski

język angielski

informatyka, fizyka, matematyka, automatyka i robotyka, energetyka, mechatronika, mechanika, budowa maszyn, elektrotechnika i telekomunikacja, budownictwo, architektura włókiennictwo, , wzornictwo, logistyka,

zarządzanie, ochrona środowiska, europeistyka, marketing

1h

język polski

historia

język angielski

język polski

język angielski

historia

matematyka

wszystkie filologie, dziennikarstwo, pedagogika, psychologia, historia, filozofia, socjologia

prawo, administracja, polityka społeczna, politologia, stosunki międzynarodowe

Języki obce:

Język I kontynuacja – język angielski

Język II – język niemiecki lub język francuski


Oferujemy młodzieży:

– kreatywny Samorząd Szkolny
– Koło Teatralne
– zajęcia sportowe
– szkolne koło PTTK „Amonit”
– warsztaty kuglarsko -cyrkowe i szkolny Teatr Ognia „STOS”
– wyjazdy na wycieczki, do teatrów, kin
– indywidualną pracę z uczniem zdolnym
– indywidualną pomoc uczniom mającym trudności
– współpracę z Uniwersytetem Łódzkim
– współpracę z Uniwersytetem Medycznym

Bogate tradycje szkoły, oparte na 125 – letniej historii, zobowiązują do troski o wysoki poziom edukacji uczniów. Uczniowie szkoły corocznie biorą z dużym powodzeniem udział w konkursach i olimpiadach  przedmiotowych zarówno na szczeblu okręgowym, jak i centralnym.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat średnie wyniki z matury uczniów I LO w Pabianicach przewyższają średnie wyniki ogólnopolskie i wojewódzkie. Od 2016 roku nasi maturzyści zdają egzamin maturalny
najlepiej wśród pabianickich i powiatowych szkół ponadgimnazjalnych.

Zgodnie z zasadami Fundacji Edukacyjnej Perspektywy w latach 2017 i 2018 otrzymaliśmy tytuł “Brązowej Szkoły” oraz “Srebrnej Szkoły” w latach 2019 –  2024, co świadczy o wysokiej pozycji wśród wszystkich szkół w Polsce.

„Pierwsze LO ” to nie tylko nauka. Szkoła może również poszczycić się osiągnięciami sportowymi. Urozmaiceniem życia szkolnego są imprezy kulturalne i sportowe. Tradycją jest Święto Patrona Szkoły połączone z uroczystym ślubowaniem klas pierwszych.

I LO jest Szkołą Stowarzyszoną UNESCO jako jedyna ponadgimnazjalna szkoła w Pabianicach – nasza młodzież co roku ma możliwość udziału w obozach językowych UNESCO.

Harmonogram rekrutacji:

  • Złożenie wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych – od 22 kwietnia 2024 r. do 21 maja 2024 r. do godz. 12:00.
  • Zmiany na liście preferencji oddziałów dla zweryfikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym wniosków w – od 3 lipca 2024 r. do 8 lipca 2024 r. 
  • Uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty – od 3 lipca 2024 r. do 9 lipca 2024r. do godz. 15:00.
  • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych – 15 lipca 2024 r. do godz. 12:00.
  • Potwierdzenie przez rodziców lub opiekunów kandydata zamiaru podjęcia nauki (oryginał świadectwa i zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty) – od 15 lipca 2024 r. godz. 12:00 do 18 lipca 2024 r. godz. 12:00.
  • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym – 19 lipca 2024 r. do godz. 12:00.    Strona dla kandydata – logowanie dla systemu:
    lodzkie.edu.com.pl