HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI

w roku szkolnym 2023/2024

 

Lp.

Data

Tematyka

Uwagi

1.

18.09.2023

poniedziałek

godz. 17.00

Zebrania informacyjne:

–      kalendarz pracy szkoły

–      wybór przedstawicieli do Rady Rodziców

–      informacja o wymaganiach edukacyjnych (PSO)

–      oświadczenia rodziców dotyczące  uczestnictwa uczniów w zajęciach wychowania do życia w rodzinie i lekcjach religii/etyki oraz przetwarzania danych osobowych (RODO)

–      informacja o procedurach przeprowadzania egzaminu maturalnego (klasy czwarte)

 

2.

18.09.2023

poniedziałek

godz. 18.00

Zebranie Rady Rodziców

 

3.

30.10.2023

poniedziałek

godz. 17.00-18.00

Konsultacje indywidualne rodziców z nauczycielami

 

4.

13.12.2023

środa

godz.17.00

Zebrania – propozycje ocen śródrocznych wraz z zagrożeniami oceną niedostateczną

 

5.

15.01.2024

poniedziałek

godz. 17.00

Zebrania – informacja o wynikach nauczania i wychowania za I semestr

 

6.

20.03.2024

środa

godz. 17.00

Zebrania – propozycje ocen rocznych wraz z zagrożeniami oceną niedostateczną w klasach czwartych, informacja o wynikach nauczania i wychowania w pozostałych klasach

 

7.

15.05.2024

środa

godz. 17.00

Zebrania propozycje ocen rocznych wraz z zagrożeniami oceną niedostateczną w klasach pierwszych, drugich i trzecich

 

 

Harmonogram zebrań Rady Rodziców będzie ustalony na zebraniu w dniu 18.09.2023 r.

Dodatkowe zebrania z rodzicami mogą być ustalone w razie potrzeb