LpDataTematykaUwagi
1.

15.09.2022r. 

czwartek, godz. 1700

Zebranie informacyjne:

 – kalendarz pracy szkoły
– wybór przedstawicieli do Rady Rodziców
– informacja o wymaganiach edukacyjnych (PSO)
– oświadczenia Rodziców dotyczące uczestnictwa uczniów w  zajęciach wychowania do życia  w rodzinie i lekcjach religii/etyki oraz przetwarzania danych osobowych ( RODO)
– klasy IV  – informacja o procedurach przeprowadzania egzaminu    maturalnego.

 
2.

15.09.2022r. 

czwartek, godz. 18.00

Zebranie Rady Rodziców

 
3.

26.10.2022r.

środa, godz.1700 – 1800

Konsultacje indywidualne Rodziców z nauczycielami. 
4.

15.12.2022r. 

czwartek, godz.1700

Zebranie – propozycje ocen śródrocznych wraz z  zagrożeniami ocenami niedostatecznymi. 
5.02.02.2023r. 
czwartek, godz. 1700
Zebranie – informacje o wynikach nauczania i  wychowania za I semestr roku szkolnego  2022 / 2023. 
6.23.03.2023r.
czwartek, godz. 1700

Zebranie – informacja o proponowanych ocenach rocznych wraz z zagrożeniami oceną niedostateczną dla klas czwartych.

Informacja o wynikach nauczania i wychowania pozostałych klas.

 
7.

26.04.2023r.

środa, godz. 1700 - 1800 
 
Konsultacje indywidualne rodziców z nauczycielami. 
8.
 18.05.2023r. 

czwartek,  godz. 17.00

 

Zebranie – propozycje ocen rocznych wraz z zagrożeniami oceną  niedostateczną w klasach pierwszych, drugich i trzecich po szkole podstawowej. 

Harmonogram spotkań Rady Rodziców zostanie ustalony na zebraniu w dniu  15.09.2022r.

Dodatkowe zebrania z Rodzicami mogą być ustalone w razie potrzeb.