Lp

Data

Tematyka

Uwagi

1.

15.09.2022r. 

czwartek, godz. 1700

Zebranie informacyjne:

 – kalendarz pracy szkoły
– wybór przedstawicieli do Rady Rodziców
– informacja o wymaganiach edukacyjnych (PSO)
– oświadczenia Rodziców dotyczące uczestnictwa uczniów w  zajęciach wychowania do życia  w rodzinie i lekcjach religii/etyki oraz przetwarzania danych osobowych ( RODO)
– klasy IV  – informacja o procedurach przeprowadzania egzaminu    maturalnego

 

2.

15.09.2022r. 

czwartek, godz. 18.00

Zebranie Rady Rodziców

 

3.

26.10.2022r.

środa, godz.1700 – 1800

Konsultacje indywidualne Rodziców z nauczycielami

 

4.

15.12.2022r. 

czwartek, godz.1700

Zebranie – propozycje ocen śródrocznych wraz z  zagrożeniami ocenami niedostatecznymi

 

5.

02.01.2023r. 
środa, godz. 1700

Zebranie – informacje o wynikach nauczania i  wychowania za I semestr roku szkolnego  2022 / 2023

 

6.

23.03.2023r. 
czwartek, godz. 1700

Zebranie – informacja o proponowanych ocenach rocznych wraz z zagrożeniami oceną niedostateczną dla klas czwartych.

Informacja o wynikach nauczania i wychowania pozostałych klas.

 

7.

26.04.2023r. 

środa, godz. 1700 - 1800 
 

Konsultacje indywidualne rodziców z nauczycielami

 

8.

 18.05.2023r. 

czwartek,  godz. 17.00

 

Zebranie – propozycje ocen rocznych wraz z zagrożeniami oceną  niedostateczną w klasach pierwszych, drugich i trzecich po szkole podstawowej

 

Harmonogram spotkań Rady Rodziców zostanie  ustalony na zebraniu w dniu  15.09.2022r.

Dodatkowe zebrania z Rodzicami mogą być ustalone w razie potrzeb.