1. Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2022r.

 

2. Podział roku szkolnego

– I semestr   1 września 2022r. do 15 stycznia 2023r..

– II semestr   30 stycznia 2023r. do 23 czerwca 2023r.

3. Przerwy w zajęciach edukacyjnych:

– zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2022r.

– ferie zimowe   16 – 29 stycznia 2023r.

– wiosenna przerwa świąteczna  6 – 11 kwietnia 2022r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych:

– 14  października 2022r. ( piątek)

– 31 października 2022r. (poniedziałek)

– 22 grudnia 2022r. (czwartek)

– 12  kwietnia 2023r. (środa)

– 2 maja 2023r. (wtorek)

– 9 czerwca 2023r. (piątek)


Ferie letnie  –   od 24 czerwca do 31 sierpnia 2023r.

Dni wolne od zajęć edukacyjnych dla uczniów klas I, II i III  – 4, 5, 8, 9 maja 2023r. (matura pisemna)

4. Egzamin maturalny w sesji wiosennej

– termin główny   
część pisemna    4 – 23 maja 2023r.
  część ustna       10 – 23 maja 2023r. 

– dodatkowy termin 
 część pisemna   1–19 czerwca 2023r.
 część ustna        5 – 7 czerwca 2023r. 

– termin poprawkowy
 część pisemna  22 sierpnia 2023r.
 część ustna        21 sierpnia 2023r. 
                                        

5. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w  w klasach IV –   28 kwietnia 2023r.

6. Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w klasach I, II i III  –   23 czerwca 2023r.

 

Terminarze zebrań Rady Pedagogicznej, zebrań z Rodzicami oraz imprez i uroczystości szkolnych stanowią załączniki do kalendarza roku szkolnego 2022 /20223