1. Rozpoczęcie roku szkolnego 4 września 2023r.

2. Podział roku szkolnego:

– I semestr 4 września 2023r. do 14 stycznia 2024r..

– II semestr 15 stycznia 2024r. do 21 czerwca 2024r.

3. Przerwy w zajęciach edukacyjnych:

– zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2023r.

– ferie zimowe 29 stycznia – 11 lutego 2024r.

– wiosenna przerwa świąteczna 28 marca – 2 kwietnia 2024r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych:

– 22 grudnia 2023r. (piątek)

– 29 – 30 kwietnia 2024r. (poniedziałek – wtorek)

– 2 maja 2024r. (czwartek)

– 6 maja 2024r. (poniedziałek)

– 31 maja 2024r. (piątek)

Ferie letnie – od 22 czerwca do 31 sierpnia 2024r.

Dni wolne od zajęć edukacyjnych dla uczniów klas I, II i III – 7, 8, 9, 13  maja 2024r. (matura pisemna)

4. Egzamin maturalny w sesji wiosennej

– termin główny   
część pisemna: 7 – 24 maja 2024r.
część ustna: 11 – 16, 20 – 25 maja 2024r. 

– dodatkowy termin 
część pisemna: 3 – 17 czerwca 2024r.
część ustna: 10 – 12 czerwca 2024r. 

– termin poprawkowy
część pisemny: 20 sierpnia 2024r.
część ustna: 21 sierpnia 2024r.

5. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w  w klasach IV – 26 kwietnia 2024r.

6. Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w klasach I, II i III – 21 czerwca 2024r.

Terminarze zebrań Rady Pedagogicznej, zebrań z rodzicami oraz imprez i uroczystości szkolnych stanowią załączniki do kalendarza roku szkolnego 2023 /2024.