Tytuły obowiązujących podręczników zostaną  przekazane uczniom na pierwszych lekcjach we wrześniu.