Na początku lat 70 ubiegłego stulecia Ministerstwo Oświaty wraz z Zarządem Głównym PTTK przystąpiły do tworzenia kół krajoznawczo-turystycznych w szkołach średnich.      
We wrześniu 1971 roku profesor Tadeusz Piekarek, nauczyciel geografii w I LO im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach, chcąc spopularyzować wśród młodzieży turystykę i krajoznawstwo wystąpił z inicjatywą powołania SKKT. W ten sposób narodził się „Amonit”.
Pierwszym opiekunem koła został jego założyciel, prezesem zaś – uczeń Wojciech Wiśniewski. W roku 1975 koło liczyło 60 członków i mogło pochwalić się 5 przodownikami. Wraz z upływem czasu znajdowało się coraz więcej osób zainteresowanych turystyką, krajoznawstwem i podróżami. Pozwoliło to na stworzenie drużyn biorących udział w Ogólnopolskim Turnieju Turystyczno Krajoznawczym.
Od 1973 roku członkowie SKKT „Amonit” nieprzerwanie startują w tym konkursie, odnosząc liczne sukcesy. Ostatnio w latach 2017 i 2018 nasza drużyna była najlepsza w województwie i brała udział w finale ogólnopolskim.     
Corocznie, na początku września, ustanawiamy program działalności na najbliższy rok, który potem skrupulatnie realizujemy, pokazując naszym rówieśnikom piękno aktywnego wypoczynku. To właśnie za taką działalność SKKT „Amonit” otrzymał od Zarządu Głównego PTTK złotą odznakę za upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki.      
Kolejnym opiekunem był pan profesor Zygmunt Szmidt. Sprawował pieczę nad organizacją i strukturą naszego koła, czuwając nad wyborami prezesa, zarządu i osób odpowiedzialnych za gazetkę ścienną. Do „Amonita” (poza uczniami) należą także niektórzy nauczyciele naszego LO oraz jego absolwenci. Obecnym opiekunem koła jest pan profesor Jarosław Smolarek.