UNESCO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury) powstało 16 listopada 1945 roku. UNESC jest organizacją międzynarodową 
koordynującą działania służące rozwojowi międzynarodowej współpracy kulturalnej , oświatowej oraz naukowej.
Polska rozpoczęła współpracę z UNESCO w 1956 roku, zaś nasza szkoła dołączyła do Szkół Stowarzyszonych UNESCO w  roku  1967, dzięki inicjatywie ówczesnej pani dyrektor Ireny Sałacińskiej. Od tamtego momentu zapisano wiele wspaniałych  kart w dziejach naszej szkoły, uwiecznionych na kartach Kronik UNESCO w I LO.

Najciekawsze z wydarzeń :
– wymiana uczniowska z Finlandią, Węgrami
– współpraca ze szwajcarską szkołą „ Sekundarschule Burgdorf”
– odwiedziny młodzieży wietnamskiej w latach osiemdziesiątych
– ścisłe współdziałanie z ambasadami, m.in. : Norwegii, Belgii, Portugalii, Australii, Meksyku, Republiki Federalnej Niemiec.

Najznakomitszym promotorem działań UNESCO w naszej szkole był pan profesor Jan Rospęk, nieoceniony anglista i  przyjaciel młodzieży, długoletni opiekun szkolnych działań UNESCO. Kontynuatorką pracy Pana Rospęka była pani profesor  Iwona Miszczyk oraz pani profesor Anna Hartleb.
Aktualnie działania UNESCO koordynują panie Gabriela Koniecka-Kiełbasa oraz Sonia Pawłowska –  Kacała, które współpracują ze szkolnymi łącznikami UNESCO.

Aktualna działalność UNESCO w naszej szkole:
– uwzględniamy zadania wytyczane każdego roku szkolnego przez Polski Komitet ds. UNESCO, potrzeby szkoły, jak również  środowiska lokalnego
– uczymy młodzież tolerancji, walki z ksenofobią, podejmujemy tematy świata współczesnego
– aktywnie  współpracujemy z innymi szkołami stowarzyszonymi UNESCO (obecnie z UNESCO współpracuje 10000 instytucji  oświatowych w 181 krajach, począwszy od przedszkoli, a skończywszy na placówkach kształcenia nauczycieli)


Zapraszamy do galerii szkolnej, w której znajdują się liczne zdjęcia z imprez UNESCO.