W 3 numerze czasopisma „Edukacja Biologiczna i Środowiskowa” na stronie 41-43 można przeczytać o uprawie odmian rzepaku prowadzonej przez uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Jędrzeja Śniadeckiego w ramach edukacyjnej części międzynarodowego projektu badawczego MAQBAT. Badania prowadzone były pod okiem pani dr Violetty Macioszek i prof. dr. hab. Andrzeja Kononowicza.

Opiekunem uczniów z I LO była p.Sylwia Sujecka.

Naszym uczniom oraz absolwentom gratulujemy i zapraszamy do lektury artykułu.
 

http://ebis.ibe.edu.pl/index.php?d=numery&tytul=Uprawa%20odmian%20rzepaku%20przez%20uczni%C3%B3w%20lice%C3%B3w%20og%C3%B3lnokszta%C5%82c%C4%85cych%20w%C2%A0ramach%20edukacyjnej%20cz%C4%99%C5%9Bci%20projektu%20badawczego