Uczniowie klasy 2 c Natalia Goryjowska, Joanna Strzelczyk i Bartłomiej Dąbrowski otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w II

edycji międzynarodowym projekcie badawczym pt. „Mechanistyczna analiza ilościowa odporności na choroby roślin z rodzaju

Brassica poprzez asocjacyjną transkryptonikę” (akronim MAQBAT) w programie ERA-CAPS 2ND CALL.

 

Projekt trwał od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. I LO i 4 inne szkoły z województwa łódzkiego od lat prowadzą

współpracę z Katedrą Genetyki Ogólnej, Biologii Molekularnej i Biotechnologii Roślin Uniwersytetu Łódzkiego, która umożliwia

licealistą zapoznaje się z pracą na uczelniach wyższych.

 

                                                                                                                                     Opiekun – Sylwia Sujecka