Adam Wądołowski z klasy IIIFg zajął drugie, a Adrian Klewin z klasy IF – trzecie miejsce w konkursie na prezentację multimedialną pod hasłem: „Handel ludźmi to przestępstwo – człowiek nie jest na sprzedaż”. Konkurs zorganizowany został przez Komendę Powiatową Policji i Starostwo Powiatowe w Pabianicach, a do udziału zaproszeni zostali uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu. 7 grudnia 2021 r. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach podinsp. Mariusz Siejka oraz Gabriela Wenne-Błażyńska, Wicestarosta Powiatu Pabianickiego, wręczyli laureatom zasłużone nagrody.
Gratulujemy!

Gratulujemy!