Matematyczne sukcesy 2020-21 ucznia I LO

 

Adam Wądołowski, uczeń klasy 2 matematyczno- fizyczno- angielskiej, postawił w roku szkolnym 2020/21 na matematykę. Został finalistą dwóch ogólnopolskich konkursów:

–        XXII Powszechnego Internetowego Konkursu dla Uczniów Szkół Średnich – Matematyka, organizowanego przez wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

      –    XV Konkursu Matematycznego KOMA, którego organizatorem jest Fundacja Matematyków Wrocławskich powstała z inicjatywy dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego

Dodatkowo Adam realizował projektu z zakresu teorii mnogości na wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego w ramach programu „Zdolny Uczeń – Świetny Student”. Pod kierunkiem prof. St. Goldsteina poszerzał swoją wiedzę i rozwiązywał problemy z zakresu teorii zbiorów, mierzył się z pozornymi paradoksami związanymi z nieskończonością.

Adam zakwalifikował się też na obóz naukowy w ramach programu stypendialnego fundacji Adamed SmartUP, którego celem jest wsparcie najzdolniejszych młodych osób w rozwoju naukowym. Aby zostać stypendystą należało wziąć udział w grze rekrutacyjnej dla licealistów, badającej wiedzę z zakresu nauk ścisłych. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.