Adam Wądołowski (uczeń klasy III mat-fiz-ang.) do długiej listy matematycznych sukcesów dodał w roku szkolnym 2021/22 kolejne.

Został finalistą Olimpiady Statystycznej, laureatem bądź finalistą ogólnopolskich konkursów matematycznych: „Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH” (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie), „KOMA” (Fundacja Matematyków Wrocławskich), „Jagielloński Turniej Matematyczny” (Uniwersytet Jagielloński), „Powszechny Internetowy Konkurs Matematyczny” (Politechnika Warszawska), „Matematyczne Preteksty” . Ogromnym osiągnięciem jest też zajęcie II miejsca w wojewódzkim konkursie organizowanym przez Politechnikę Łódzką „W Świecie Matematyki”, wyróżnienie w konkursie organizowanym przez Uniwersytet Łódzki ”Matematyka Moja Pasja” oraz udział w zawodach II stopnia Olimpiady Matematycznej.