19 listopada 2016r. odbyła się w I LO już VII edycja Konkursu Powiatowego- Józef Piłsudski- życie i dzieło. Wzięło udział 13 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu pabianickiego. Konkurs wygrał Krystian Nowakowski z klasy I j, a trzecie miejsce zajął uczeń klasy III j Dariusz Grad.

  18 grudnia 2016r. miała miejsce w I LO VI edycja konkursu Powiatowego Wiedzy o Solidarności i stanie wojennym. Zgłosiło się 10 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu pabianickiego. Pierwsze miejsce zajął Adrian Wlazło z klasy I j, a trzeci był Dariusz Grad z klasy III j.

  2 marca 2017r. odbyła się w I LO V edycja  konkursu Powiatowego- Napoleon Bonaparte- życie i dokonania. Wzięło w nim udział 7 uczniów. Zwyciężył uczeń I LO  z klasy I j Marcel Kuropatwa, a drugie miejsce zajął Dariusz Grad z III j.    

  4 uczniów I LO wzięło udział w XLIII Olimpiadzie Historycznej. Byli to: Marcel Kuropatwa z I j, Jakub Ropenga z I j, Adrian Wlazło z I j oraz Kryspin Antol z II j. Do etapu ustnego w styczniu 2017r. zakwalifikowali się Adrian Wlazło oraz Kryspin Antol ( uczeń Magdaleny Klewin). To etapu ogólnopolskiego zakwalifikowało się 12 najlepszych uczniów z województwa, a w tym gronie także Adrian Wlazło, ale z zastrzeżeniem ostatecznej weryfikacji przez Komitet Ogólnopolski. Niestety podniesiono próg punktowy do 95 ( ocena bardzo dobra i celująca z części pisemnej i ustnej) i ostatecznie do rozgrywki finałowej zakwalifikowało się 4 uczniów z województwa, a ośmiu odrzucono w tym Adriana Wlazło.

  Trójka uczniów z I LO brała udział w Olimpiadzie Wiedzy Historycznej. Byli to: Marcel Kuropatwa z I j, Jakub Ropenga z I j oraz Dariusz Grad z III j. Do etapu ogólnopolskiego zakwalifikowali się Marcel Kuropatwa oraz Dariusz Grad i oni  powalczą o jak najlepszy wynik 3 kwietnia 2017r. w Golubiu Dobrzyniu.  

15 marca 2017r. miał miejsce etap rejonowy IV Olimpiady Solidarności. Wziął w niej udział uczeń Jakub Kudła z klasy II a. Uzyskał 42 punkty na 50 możliwych i zabrakło mu 6 punktów do awansu do etapu ogólnopolskiego.
 
 Wymienionych uczniów I LO w Pabianicach do konkursów przygotował p.prof. Ireneusz Polit.