W 2019 r. I Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego rozpoczęło współpracę z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi w ramach projektu  „UMED edukuje” http://edukuje.umed.pl/. W zajęciach uczestniczą uczniowie szkół średnich z klas II i III o profilu biologiczno-chemicznym, medycznym lub pokrewnych. Projekt obejmuje 3 edycje po 2 semestry (każda edycja to nowa grupa uczestników); całość obejmuje 3 klasy unikatowych uczestników.

 

Uczniowie naszej szkoły będą brać udział w zajęciach warsztatowych w ramach 5 BLOKÓW:

BLOK I

JAK ZOSTAĆ FARMACEUTĄ

Wiedza z zakresu nauk farmaceutycznych, w tym farmakologii, farmakognozji wraz z praktycznym aspektem wykorzystania wiedzy i stosowania jej w życiu codziennym.

Emulsje w świecie codziennym

 • znaczenie i rola emulsji w otaczającym nas świecie

 • praktyczne warsztaty z przygotowania emulsji z udziałem emulgatora

Farmakognozja pośród nauk farmaceutycznych

 • zastosowanie preparatów pochodzenia naturalnego w lecznictwie

 • praktyczne rozpoznawanie przykładowych surowców roślinnych, przeprowadzanie prostych reakcji, mikroskopowanie (rozpoznawanie spod mikroskopu w przygotowanych preparatach elementów diagnostycznych potwierdzających tożsamość danego surowca roślinnego)

Tabletki – nowe wyzwania

 • zasady tworzenia i stosowania leków doustnych

 • podstawowe oraz innowacyjne stałe doustne postaci leków, drogi ich podania i stosowania

BLOK II

ABC ANATOMII

Zapoznanie uczniów z anatomią ludzkiego ciała na przykładzie analizy budowy i znaczenia 3 układów narządowych człowieka oraz ich kluczowych narządów.

układ krążenia, szczególna rola serca

układ oddechowy, szczególna rola płuc i krtani

układ nerwowy, szczególna rola mózgowia

BLOK III

NAUKI O ZDROWIU

podniesienie poziomu wiedzy z zakresu nauk o zdrowiu z uwzględnieniem problemu starzenia się oraz biochemii i biologii molekularnej w kontekście mechanizmów powstawania chorób nowotworowych

Ty też będziesz seniorem

 • zapoznanie uczestników z procesem starzenia się oraz problemami wieku podeszłego w kontekście zmian w organizmie ludzkim i ich wpływu na społeczną aktywność osób starszych

 • warsztaty z wykorzystaniem symulatora odczuć osoby starszej

Molekularne podłoża chemioterapii

 • wprowadzenie do zagadnień związanych z pracą naukową i opracowywaniem w jej ramach nowych strategii terapii antynowotworowych z wykorzystaniem hodowli komórkowych i metod biologii molekularnej na wybranych przykładach

 • wprowadzenie do pracy naukowej: nabycie umiejętności stawiania problemu badawczego, analizy i wyboru potencjalnych metod badawczych, umiejętności projektowania eksperymentu naukowego oraz jego prawidłowego prowadzenia, a także analizy uzyskanych wyników oraz ich obróbki w celu prezentacji i publikacji

Patogeneza chorób nowotworowych

 • wiedza z zakresu biologii komórki oraz medycyny molekularnej, mechanizmy powstawania chorób nowotworowych z uwzględnieniem potencjalnych możliwości ich terapii

 • prowadzenie badań molekularnych z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego np. biochemia niektórych struktur komórkowych i rola białek w komórce

BLOK IV

WYCELUJ W KARIERĘ

zajęcia warsztatowe w zakresie planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej

 • rozpoznawanie własnego potencjału, zasobów, predyspozycji i metody skutecznego ich wykorzystania

 • określenie preferencji i zainteresowań zawodowych

 • znaczenie dodatkowych aktywności i podnoszenia kwalifikacji dla rozwoju osobistego

 • znaczenie i zasady przygotowania Indywidualnego Planu Działania