29 marca 2019r.odbyło się uroczyste podpisanie listu intencyjnego o współpracy pomiędzy Wydziałem Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego a I LO im.Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach. To doniosłe dla całej społeczności liceum wydarzenie zostało poprzedzone przemówieniem pani dyrektor Barbary Żwańskiej i prodziekana tegoż wydziału dr. Andrzeja Kompy.

Następnie odbył się wykład prof.dr. hab. Przemysława Waingertnera dla wszystkich uczniów liceum –  „Polskie drogi do niepodległości”. Warto nadmienić ,że inicjatorem współpracy był absolwent naszego liceum, a obecnie adiunkt w Katedrze Historii i Świata po 1945 r. dr Sławomir Szczesio.