dyrektor szkoły – p. Barbara Żwańska
zastępca dyrektora – p. Andrzej Bartłomiejczyk

matematyka:
p. Beata Gorzelak
p. Małgorzata Sadowska – Szmidt 
p. Barbara Żwańska
p. Anna Bujacz
p. Renata Reliszka

język polski
p. Aleksandra Kaczmarek
p. Beata Strzałkowska – Koźlenko
p. Maciej Krawczyk
p. Izabela Poczta
p. Anna Berner

język angielski:
p. Tomasz Kozioł
p. Magdalena Przygocka – Wypych
p. Sonia Pawłowska – Kacała
p. Adrianna Krajewska
p. Wioletta Różycka-Śpionek
p. Dagmara Siwek

język niemiecki:
p. Andrzej Bartłomiejczyk 
p. Gabriela Koniecka – Kiełbasa

język francuski:
p. Agnieszka Urlik

historia
p. Magdalena Klewin 
p. Ireneusz Polit 
p. Izabela Poczta

geografia:
p. Jarosław Smolarek

fizyka:
p. Janusz Gorzelak

biologia:
p. Sylwia Sujecka
p. Sylwia Łaguniak

chemia:
p. Włodzimierz Włodarczyk
p. Dorota Tokarska
p. Gabriela Sylwia Łaguniak
p. Maria Rodriguez Moya
p. Ewelina Madalińska-Ruta

WOS:
p. Piotr Ossowski

podstawy przedsiębiorczości:
p. Magdalena Klewin

edukacja dla bezpieczeństwa:
p. Agnieszka Urlik

WF:
p. Piotr Kuropatwa 
p. Katarzyna Młynarczyk
p. Romuald Simura

informatyka :
p. Tomasz Przewoźny
p. Jacek Jaśkiewicz

muzyka:
p. Małgorzata Pedo

plastyka:
p. Małgorzata Pedo

filozofia:
p. Elżbieta Bohaczewska

religia:

ks.Kamil Kacprzykowski
ks.Przemysław Kansy
ks. Kamil Gregorczyk

bibliotekarz : 
p. Elżbieta Bohaczewska

pedagog:
p. Agnieszka Molenda

psycholog:
p. Joanna Pacholska

doradztwo zawodowe:
p. Przemysław Bakus