Uczennice klasy 2c doskonaliły umiejętności pracy laboratoryjnej na warsztatach w Katedrze Genetyki Ogólnej, Biologii Molekularnej i Biotechnologii Roślin. Zuzanna Kania, Paulina Kaźmierczak i Zofia Perek dokonały izolacji DNA plazmidowego z hodowli bakterii Escherichia coli. Zajęcia odbyły się 17 marca 2018 r.