I LO na Międzynarodowej Konferencji UNESCO

                          „Edukacja kulturalna – innowacyjne i kreatywne społeczeństwo”.

W dniach 17 – 18 września 2015 na terenie EC1 w Łodzi odbyła się międzynarodowa konferencja UNESCO zorganizowana pod patronatem Ministra Edukacji i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Centrum Kultury.

Sekretarz Generalny PK ds. UNESCO, prof. Sławomir Ratajski, oraz zaproszeni goście: prof. Susanne Keuchel, z Akademii Edukacji Kulturalnej w Remscheid, Elizabeth Ladrat, odpowiedzialna za edukację kulturalną i artystyczną w Ministerstwie Kultury i Komunikacji Francji oraz dr Michael Wimmer, z austriackiego EDUCULT – Instytutu Polityki Kulturalnej i Zarządzania Kulturą zaprezentowali stanowisko swoich krajów odnośnie potrzeb edukacji artystycznej we współczesnej szkole.

Podczas drugiego dnia konferencji uczestnicy konferencji brali udział w wybranych warsztatach. Panel zawierał między innymi następujące propozycje zajęć:

  • Warsztat edukacji kulturowej z refleksją metodologiczną prowadzony przez dr Leszka

Karczewskiego z Instytutu Kultury Współczesnej, Uniwersytetu Łódzkiego, Muzeum Sztuki w Łodzi ,

  • Narzędzia „design thinking” dla edukacji kulturalnej zaprezentowane przez Service Design Polska

  • Warsztat filmowy Bartosza Zająca, asystenta w Zakładzie Historii i Teorii Filmu, Uniwersytetu Łódzkiego.

Ważnym elementem każdej konferencji UNESCO jest także wymiana doświadczeń szkolnych koordynatorów UNESCO poprzez prezentację dobrych praktyk w edukacji kulturalnej i artystycznej w Polsce. Przedstawiono wiele ciekawych projektów prowadzonych przez szkoły Stowarzyszone UNESCO.

UNESCO jest organizacją światową działającą pod pieczą ONZ, koordynującą działania służące rozwojowi międzynarodowej współpracy kulturalnej oświatowej oraz naukowej, mające na celu rozwijanie kultury pokoju na świecie poprzez dialog między narodami i innymi kulturami. 16 listopada 2015 minie 70 lat od podpisania Aktu Konstytucyjnego ONZ , podpisanego przez przedstawicieli trzydziestu siedmiu krajów. Polska należy do UNESCO od 1956 roku, zaś I LO przystąpiło do projektu w 1967 r. i jako jedyna szkoła ponadgimnazjalna jest przedstawicielem powiatu pabianickiego .

Reprezentantkami I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach podczas konferencji w Łodzi były: p. Aleksandra Kaczmarek, nauczycielka wiedzy o kulturze i języka polskiego oraz p. Gabriela Koniecka-Kiełbasa, koordynator UNESCO oraz nauczycielka języka niemieckiego.