Konkurs ortograficzny rozstrzygnięty!

Zakończyła się piąta edycja konkursu ortograficznego o tytuł Mistrza Ortografii I LO.  W tegorocznym konkursie wzięło udział 16

osób. Najliczniej stawili się uczniowie 2j, jednak najmniej błędów ortograficznych w dyktandzie popełniła uczennica klasy

matematycznej. W roku szkolnym 2017/2018 tytuł Mistrza Ortografii I LO  zdobyła Aleksandra Pietrucień, uczennica klasy

2f.

Organizatorzy konkursu, p. Beata Strzałkowska-Koźlenko i p. Maciej Krawczyk, dziękują wszystkim uczestnikom i już dzisiaj

zapraszają na ortograficzne zmagania w przyszłym roku szkolnym