Miło nam poinformować, że I LO zajęło 272. miejsce ( rok wcześniej – 284),
wyprzedzając wszystkie pabianickie szkoły ponadgimnazjalne.

 

10 stycznia 2017r. Fundacja Edukacyjna Perspektywy udostępniła wyniki edycji 2017 swoich dwóch prestiżowych rankingów – liceów ogólnokształcących oraz techników.

Miło nam poinformować, że I LO zajęło 272. miejsce ( rok wcześniej – 284), wyprzedzając wszystkie pabianickie szkoły ponadgimnazjalne. W województwie łódzkim uplasowaliśmy się na 23 pozycji. Tak wysokie miejsce w rankingu to wynik ciężkiej pracy zarówno uczniów jak i nauczycieli, którym serdecznie gratulujemy.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach ( 30%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (25%), oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych ( 45%).

W obradach Kapituły uczestniczyli:

Przewodniczący

 • prof. Jan Łaszczyk – Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Uniwersytet Warszawski – Platinum Partner Rankingu

 • prof. Marta Kicińska-Habior – prorektor Uniwersytetu Warszawskiego

Przedstawiciele Komisji Kształcenia KRASP

 • prof. Tadeusz Bohdal – rektor Politechniki Koszalińskiej
 • prof. Bohdan Macukow – Politechnika Warszawska
 • prof. Kazimierz Przybysz – prorektor ALK
 • prof. Władysław Wieczorek – prorektor Politechniki Warszawskiej

Przedstawiciele komitetów głównych olimpiad

 • dr inż. Anna Jankowska – Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych
 • prof. Teresa Kostkiewiczowa – Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
 • Janusz Kowalski – Olimpiada Wiedzy Technicznej
 • dr Ewa Poboży – Olimpiada Chemiczna
 • dr Stanisław Macioł – Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
 • dr Aneta Rayzacher-Majewska – Olimpiada Wiedzy Teologicznej
 • dr hab.Tomasz Mokrzycki – Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
 • dr Andrzej Muszyński – Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
 • Andrzej Radecki – Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
 • prof. Antoni Semczuk – Olimpiada Języka Rosyjskiego
 • Małgorzata Sikorska – Olimpiada Geograficzna
 • prof. Andrzej Sołtan – Olimpiada Astronomiczna
 • Andrzej Szymczak – Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej

Okręgowe Komisje Egzaminacyjne

 • Roman Dziedzic – Dyrektor OKE w Jaworznie
 • Danuta Zakrzewska – Dyrektor OKE w Łodzi
 • Krystyna Szmigiel –  Wicedyrektor OKE w Krakowie
 • Anna Frenkiel – Dyrektor OKE w Warszawie
 • Wojciech Małecki – Dyrektor OKE we Wrocławiu

Fundacja Edukacyjna Perspektywy

 • Waldemar Siwiński – Prezes Zarządu