„My z niego wszyscy…” uroczysty apel z okazji

                        76. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego.

1 września br. minęła 76. rocznica wybuchu II wojny światowej. „Polska stała się pierwszą ofiarą tej wojny”. Polacy cierpieli w wyniku niemieckiej i radzieckiej okupacji. Wrześniowa napaść była aktem zbrodniczym.

27 września 1939 r., rozpoczęto tworzenie struktur Polskiego Państwa Podziemnego, będącego fenomenem na skalę światową. Dziełem PPP było nie tylko podjęcie otwartej walki z okupantem w ramach akcji »Burza«, ale też stworzenie siły moralnej i tradycji niepodległościowej, które pozwoliły przetrwać czas komunistycznej dyktatury. 76 rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego jest dla nas szczególnie ważna, tym bardziej, że jest często mniej zauważana, pozostaje w cieniu innych wielkich rocznic. „Testament Polski Walczącej – Ostatnie przesłanie Polskiego Państwa Podziemnego” zawiera odezwę Rady Jedności Narodowej z 1 lipca 1945 roku, którą Rada wydała, podejmując uchwałę o swoim rozwiązaniu.

Testament przypomina, że demokracja to uznanie i zabezpieczenie równych praw mniejszych i większych narodów, aby ukrócić raz na zawsze dążenie mocarstw do hegemonii nad innymi narodami i do podziału świata na strefy wpływów.

O Polskim Państwie Podziemnym wciąż wiemy za mało. Polskie podziemie z lat 1939-1945 reprezentuje wartości, których dzisiaj bardzo potrzebujemy. Mijają lata, ale pamięć o tamtych wydarzeniach musi być żywa.

To na młodych ludziach spoczywa obowiązek przekazywania historii potomnym.

Ci, którzy zapłacili najwyższą cenę – oddali życie, pozostawili testament, który należy przypominać i pielęgnować.

Cześć Ich Pamięci !

autor: Izabela Poczta