17 marca 2017 r. uczennice klasy 1b: Eliza Adamczyk, Eliza Jurek, Joanna Malinowska, Karolina

Merecz, Klaudia Oset, Nicoleta Zajkiewicz uczestniczyły w XXVII Edycji Seminarium Uczniowsko –

Studenckiego „PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA”, które odbyło się w LabFactor Politechniki

Łódzkiej.

Celem seminarium było zwrócenie uwagi na złożone problemy ekologiczne i środowiskowe

pomiędzy globalną gospodarką, środowiskiem i rozwojem społeczeństw oraz analiza wpływu

środowiska i jego zasobów na kształt naszego życia.

Opiekę nad uczennicami sprawowała p.Sylwia Sujecka