17 lutego 2018r. Zuzanna Kania, Paulina Kaźmierczak i Zofia Perek, uczennice klasy 2 c wzięły udział w warsztatach izolacji DNA z materiału roślinnego w ramach III edycji edukacyjnej części międzynarodowego projektu badawczego pt. „Mechanistyczna analiza ilościowa odporności na choroby roślin z rodzaju Brassica poprzez asocjacyjną transkryptonikę” (akronim MAQBAT) w programie ERA-CAPS 2ND CALL w Katedrze Genetyki Ogólnej, Biologii Molekularnej i Biotechnologii Roślin.