12 grudnia uczniowie kasy 3b i 3c odebrali certyfikaty udziału w projekcie w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Zakończył się  pierwszy rok współpracy I LO z UM w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Wszystkim uczestnikom i opiekunom serdecznie dziękujemy. Już od lutego 2020 r. rozpoczynamy edycję drugą.