1 września podczas uroczystej inauguracji nowego roku szkolnego 2017/2018 Agata Otto – uczennica klasy 3a została

stypendystką. Agatę wyróżniono za wysokie wyniki w nauce (średnia ocen 5.0) oraz szeroką działalność charytatywną Agata

brała udział w wielu akcjach PCK takich jak: akcja „Znicz”, akcja poboru krwi, „Gorączka złota” czy „Senioriada”. Aktywnie

uczestniczyła w akcjach Lokalnej Grupy Amnesty International Łódź organizując m.in. festiwal filmowy „Człowiek w kinie” i

Maraton Pisania Listów. Była również wolontariuszką podczas Żywej Biblioteki odbywającej się w Centrum Dialogu im. Marka

Edelmana w Łodzi oraz podczas 24. i 25. finału WOŚP. Aktywnie uczestniczyła w organizacji życia szkolnego pełniąc funkcję

przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego.

 

Gratulujemy!