17 listopada 2017r. uczennica I LO, Marta Jaworska,  uczestniczyła w uroczystości wręczenia dyplomów stypendystom

Prezesa Rady Ministrów. Miała ona miejsce w auli Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Stypendystom

dyplomy wręczyli Wojewoda łódzki Zbigniew Rau i kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski. W bieżącym roku szkolnym

to wyróżnienie otrzymało 230 uczniów szkół średnich z województwa łódzkiego. Kurator oświaty zaznaczył, że nie ma

wątpliwości, iż stoi przed najlepszymi z najlepszych.

 

Marta Jaworska w roku szkolnym 2016/2017 uzyskała najwyższą w szkole średnią ocen - 5,63.
Uczestniczy w wielu konkursach przedmiotowych. Do jej największych sukcesów należą tytuł finalisty
 XXVI Konkursu fizycznego i wyróżnienie w VIII Rejonowych konkursie fizycznym w Zduńskiej Woli.
 Oprócz tego uczestniczy w wielu zawodach sportowych. Poza szkołą dzieli się ze światem swoją ogromną pasją.
 Marta jest wolontariuszką z zamiłowania. Każdą swoją wolną chwilę poświęca, aby pomagać potrzebującym.
Od dwóch lat należy do Grupy Wolontarystycznej ,,AGRAFKA'' działającej na terenie powiatu pabianickiego szerzącej
 ideę pomocy drugiemu człowiekowi na wielu różnorodnych płaszczyznach. W ramach wolontariatu Marta pomaga
 dzieciom zagrożonym wykluczeniem społecznym w nauce i spędza z nimi ich wolny czas, animuje  dzieci na miejskich
imprezach i piknikach, uczestniczy w pisaniu i realizacji projektów mających na celu poprawę jakości życiu społeczności
 lokalnej, organizuje warsztaty dla dzieci i młodzieży. Jest jedną z najbardziej zaangażowanych wolontariuszy w tej grupie.

Gratulacje!