Po raz kolejny uczniowie klasy II c wzięli udział w badaniach na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ. Zajęcia odbyły się 18

marca i obejmowały elektroforezę DNA pochodzącego z materiału roślinnego oraz spektrofotometryczne oznaczanie barwników

fotosyntetycznych z rośliny z rodzaju Brassica.

Opiekun – Sylwia Sujecka