200 uczniów I LO z klas II, III i IV bierze udział w szkoleniu z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Kurs jest zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Pabianicach w ramach projektu unijnego.
Szkolenie jest prowadzone przez ratowników i instruktorów pierwszej pomocy z Jednostki Ratownictwa Kryzysowego z Pabianic.