Język niemiecki
Jury w składzie: p. Gabriela Koniecka-Kiełbasa ( germanista) oraz p. Maciej Krawczyk ( polonista) przyznało następujące miejsca:
1. SP im. Jana Pawła II w Dobroniu, nauczyciel: Aldona Baraniecka-Sysio
Emily Jurczyk, Julia Janiszewska, Katarzyna Wawrzyńczak
2. SP nr 2 w Pabianicach nauczyciel: Aleksandra Czestkowska
Milena Siubdzia, Oliwia Stawicka, Miłosz Wojtaszczyk
3.  SP nr 2 w Pabianicach nauczyciel: Aleksandra Czestkowska
Adam Wądołowski, Justyna Renkiewicz, Adrian Gosławski

Język angielski
Jury w składzie: p. Elżbieta Raczyńska ( anglista) oraz p. Iwona Miszczyk ( anglista, tłumacz przysięgły) przyznało następujące miejsca :
1. Antoni Ciesielki, Stanisław Wypych, Michał Pyra ( Sp nr 2, nauczyciel – Joanna Witkowska-Muszyńska )
2. Zofia Raczyńska, Agata Boniecka, Ernestyna Kopaczewska
 ( SP nr 2, nauczyciel – Agnieszka Wójcik-Grudzińska )
3. Adam Śpionek, Hubert Rogut, Dawid Zawadzki 
( SP nr 2, nauczyciele – Joanna Witkowska-Muszyńska i Magdalena Brzeska )