Nasza szkoła była reprezentowana na rejonowym konkursie wiedzy na temat honorowego oddawania krwi zorganizowanym przez

Łódzkie Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Konkurs odbył się 13.04.2016r. Nasza uczennica, Marta Romanowicz, zajęła III

miejsce.