Pod koniec 2016 r. uczennice klasy III b: Ewa Jabłońska, Marlena Marek i Agata Socha otrzymały certyfikaty z wyróżnieniem za

udział w edukacyjnej części międzynarodowego projektu badawczego pt. „Mechanistyczna analiza ilościowa odporności na

choroby roślin z rodzaju Brassica poprzez asocjacyjną transkryptonikę” w Katedrze Genetyki Ogólnej, Biologii Molekularnej i

Biotechnologii Roślin. Uczennice były najlepsze w zadaniach laboratoryjnych i terenowych spośród wszystkich uczestników z

Polski.

 

18 lutego kontynuację współpracy z Uniwersytetem Łódzkim podjęli uczniowie klasy II c:

Bartłomiej Dąbrowski, Natalia Goryjowska i Joanna Strzelczyk. Będą oni prowadzić badania wraz z

najlepszymi uczniami 4 państw europejskich: Wielkiej Brytanii, Holandii, Danii i Niemiec.

 

Życzymy sukcesów! 


 

Opiekun projektu – p.Sylwia Sujecka