19 listopada 2018r. w Miejskim Ośrodku Kultury odbyła się uroczystość..

 

 

Jest taki kraj…
– to tytuł poetycko-muzycznej lekcji historii, którą uczniowie i absolwenci I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Śniadeckiego przygotowali dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

19 listopada 2018r. w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury odbyła się uroczystość, która przypomniała wielką historię, ale też wyjaśniała zawiłości procesu odradzania się państwa polskiego.
Przewodnią myśl przedstawienia stanowiły słowa z wiersza K. Wierzyńskiego: “Bo nie ma ziemi wybieranej,/Jest tylko ziemia przeznaczona”. Wydarzenie utrzymane było w poważnym, refleksyjnym nastroju. Mniej i bardziej znane teksty poetyckie oraz utwory muzyczne dostarczyły odbiorcom wielu wzruszeń.

Wykonawcami byli: Natalia Nowak, Magdalena Słupska, Daria Beton, Natalia Śpiewok, Martyna Stępień, Aleksander Duniec, Alicja Olejnik, Agnieszka Ignaczak, Izabela Stręgiel, Katarzyna Wawrzyńczak, Zuzanna Lubomirska, Joanna Bednarkiewicz, Julia Szydlik,
Tomasz Morawski i Jakub Ransz. Obsługą techniczną zajęli się Krystian Bartczak i Jakub Miszczak.

Nad realizacją uroczystości czuwali Tomasz Kozioł i Aleksandra Kaczmarek.

Zdjęcia: Sonia Kacała