Przedstawienie uczniów ILO w ramach stypendium im. Joanny i Krzysztofa Urbańskich