7 i 8 czerwca klasy: 2cp, 2bg, 1ap i 2ap uczestniczyły w warsztatach pt.: „Ekosystem wodny – badanie zanieczyszczenia wody na podstawie wskaźników biologicznych, chemicznych i fizycznych – wiosna, lato, jesień”. Zajęcia odbyły się w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Lesie Łagiewnickim w ramach projektu „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2020/2021”.