Dariusz Grad i Marcel Kuropatwa, uczniowie p. prof. I. Polita zostali finalistami Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Historycznej.

W ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Historycznej tytuły finalistów zdobyli Dariusz Grad z klasy IIIj ( wych. p.prof. Tomasz Kozioł ) i Marcel Kuropatwa
z klasy Ij ( wych. p.prof. Aleksandra Kaczmarek ). Finał etapu centralnego odbył się 3 kwietnia 2017 na zamku krzyżackim w Golubiu, gdzie zjechali się
najlepsi uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w Polsce wyłonieni z eliminacji szkolnych, a następnie okręgowych. Zakres materiału obejmował pełne
spektrum wiedzy historycznej od starożytności, aż po czasy współczesne. Obydwu uczniów przygotował p.prof. Ireneusz Polit, który był również
opiekunem podczas finałowej rywalizacji.
Głównym organizatorem olimpiady jest COPTIOSH czyli Centrum Organizacji Przedmiotowo – Tematyczno – Interdyscyplinarnych Olimpiad Społeczno –
Historycznych z siedzibą w Białymstoku. Finaliści z naszego liceum uzyskali uprawnienia do zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego ( „indeksy” )
na kierunki historyczne wybranych uczelni wyższych z Uniwersytetem Gdańskim i Uniwersytetem Wrocławskim na czele. Gratulacje !