10.11.2016 miała miejsce uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej gen. Janke – uczniowi i nauczycielowi ILO.