Na sali gimnastycznej ILO odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego i pożegnanie
p. dyr. Alicji Bujacz.