Sekretariat

42 214-91-11

Konkurs UNESCO

Konkurs UNESCO

Regulamin konkursu fotograficzno-językowego UNESCO

1. Konkurs skierowany jest do uczniów I LO.

2. Celem konkursu jest a) propagowanie nauki języków obcych i uwrażliwienie na formę literacką języków obcych b) popularyzacja fotografii jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej c) propagowanie Dni ONZ z ramienia UNESCO i obchody Międzynarodowego Dnia Szczęścia.

3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie zdjęcia do wybranego przez siebie przysłowia w wybranym języku spośród podanych w pkt. 12.

4. Zdjęcie może być wykonane aparatem fotograficznym lub smartfonem.

5. Fotografia powinna spełniać wymagania techniczne: Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 pikseli i powinna być dostarczona w formacie jpg.

6. Zdjęcie może być kolorowe lub czarno-białe i musi być wykonane samodzielnie.

7. Kryteria oceny pracy konkursowej:

– oryginalne ujęcie tematu zgodnie z wybranym przez siebie przysłowiem

– estetyka i efekt wizualny pracy

– techniczna poprawność zdjęcia

8. Zdjęcia należy przesłać na adres mailowy: lo1pabianice@gmail.com z podaniem swojego imienia i nazwiska oraz klasy w nazwie zdjęcia np. jankowalskiklasa3b.jpg oraz przysłowia w treści wiadomości.

9. Termin nadsyłania prac: 10.03.2024r.

10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 12.03.2024r. a wszystkie prace konkursowe ozdobią galerię z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Szczęścia przypadającego na 20 marca.

11. Najlepsze prace zostaną nagrodzone, przewidziano nagrody rzeczowe.

12. Przysłowia i cytaty do wyboru:
A) Dwa szczęścia są na świecie, jedno małe – być szczęśliwym, drugie – uszczęśliwiać innych.
Tuwim

B) Wolność! ty najpierwsza z własności człowieka, Bez której inne nikną i szczęście ucieka…
Adam Jerzy Czartoryski

C) Happiness can exist only in acceptance.
George Orwell

D) With freedom, books, flowers, and the moon, who could not be happy?
Oscar Wilde

E) The best way to cheer yourself is to try to cheer someone else up.

Mark Twain

F) Happy is the man who can make a living by his hobby!
George Bernard Shaw

G) Je ne sais où va mon chemin, Mais Je marche mieux quand ma main serre la tienne.
Alfred de Musset

H) Le bonheur, c’est être en paix avec soi-même.
Jean-Jacques Rousseau

I) Le bonheur d’un homme est celui d’un autre homme.
Jean-Paul Sartre

J) Le bonheur se trouve dans l’action, pas seulement dans les possessions. Mais le vrai bonheur, c’est d’aimer et d’être aimé.
George Sand

K) Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir, et c’est en le donnant qu’on l’acquiert.
Voltaire

L) Si tu veux comprendre le mot bonheur, il faut l’entendre comme récompense et non comme but.
Antoine de Saint-Exupéry

M) Glück und Glas, wie leicht bricht das.

N) Dem Glücklichen schlägt keine Stunde

O) Geld macht nicht glücklich

13. Uczestnicy biorący udział w konkursie wyrażają zgodę na publikację zdjęć. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.).

14. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zgłoszenia mniej niż trzech prac od uczestników.

Skip to content