Sekretariat

42 214-91-11

XI EDYCJA KONKURSU – NAPOLEON BONAPARTE – ŻYCIE I OSIĄGNIĘCIA.

XI EDYCJA KONKURSU – NAPOLEON BONAPARTE – ŻYCIE I OSIĄGNIĘCIA.

Regulamin Konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach. Osoby odpowiedzialne za przygotowanie i prowadzenie konkursu: Ireneusz Polit.
 2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu pabianickiego.
 3. Celem konkursu jest motywowanie uczniów do zapoznania się z wybitną postacią epoki nowożytnej Napoleonem Bonaparte i jego wypływem na Polskę, Europę i Świat.
 4. Tematem konkursu jest życie i osiągnięcia Napoleona z uwzględnieniem sprawy polskiej w tym okresie.
 5. Konkurs będzie przebiegał jednoetapowo. Zadaniem uczniów będzie rozwiązanie testu zawierającego pytania zamknięte, otwarte, ikonograficzne, analizę map, tekstów źródłowych. Czas przeznaczony na napisanie testu to 45 minut.
 6. Konkurs prowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach.
 7. Do konkursu może przystąpić maksymalnie 3 uczniów z danej szkoły (dopuszczalna większa liczba po uprzedniej informacji).
 8. Laureatami zostaną 3 uczestnicy, którzy uzyskają największą liczbę punktów, w przypadku równej ilości punktów decydować będzie zadanie najwyżej punktowane.
 9. Konkurs odbędzie się w I LO w Pabianicach dnia 5 marca 2024 r. o godz. 8.15.
 10. Zgłoszenia należy dokonać do dnia 1marca 2023 r. przesyłając na e-mail: 1liceumpabianice@wp.pl lub ireneusz.lwow.polit@gmail.com.  Zgłoszenie powinno zawierać adres szkoły, imiona i nazwiska uczestników oraz imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.
 11. Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród odbędzie się 5 marca 2023 r., bezpośrednio po sprawdzeniu testów.
 12. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe. Nauczyciele prowadzący i pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!!!

Skip to content